Thẻ: chí phèo

Phân tích nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao

Phân tích nhân vật Chí Phèo

Nhân vật Chí Phèo được biết đến trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao – nhân vật đại diện cho tầng lớp nông dân tiêu biểu trước cách mạng tháng 8. Nhân vật được nhà văn miêu…

Read More »